Cennik - Kancelaria Radcy Prawnego Marta Sochowicz

Marta Sochowicz
KANCELARIA
Radcy Prawnego
tel. 605 065 103
Przejdź do treści
Wynagrodzenie za prowadzenie powierzonej mi sprawy ustalane jest z Klientem indywidualnie, a jego wysokość uzależniona jest od rodzaju oraz stopnia skomplikowania sprawy, wymaganej specjalistycznej wiedzy, wartości przedmiotu sporu, jak również przewidywanego nakładu pracy.

 
Podstawą obliczenia wyżej wspomnianego wynagrodzenia jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych  (Dz.U.2018.265 t.j.).

Koszt jednorazowej porady prawnej kształtuje się w przedziale cenowym od kwoty od 150 zł brutto (Vat wliczony). W przypadku, gdy z poradą prawną połączona jest analiza dokumentacji - stawka ustalana jest indywidualnie w zależności od obszerności i charakteru przedstawionej dokumentacji.

 
Honorarium Kancelarii płatne jest z góry, jednakże w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia należności na raty.
 

Wróć do spisu treści